בשנת 1990 הוקמה המכללה בשם עץ הדעת השרון.

עץ הדעת השרון הווה שלוחה של "עץ הדעת" בפתח תקווה.

לאחר כשנה עץ הדעת השרון התחילה לעבוד כחברה פרטית בניהולו של רמי ליכטנברג שייסד את המכללה.

"עץ הדעת השרון" שינה את שמו ל "דעת השרון" והמשיך באותה הנהלה.

בשנת